Détecteur de chaleur

De hittemelders van BRK werden ontwikkeld voor plaatsen waar een rookmelder niet de juiste optie is, bijvoorbeeld bij hoge omgevings temperaturen, bij een hoge vochtigheidsgraad of in stoffige en vuile ruimten. Condensatie of kookdampen kunnen ervoor zorgen dat een rookdetector een ongewenst alarm geeft. Maximaal 6 hittemelders plus 12 rookmelders mogen doorgelust worden.

680M

680M

Spécifications du produit Les détecteurs de chaleur BRKDicon ont été développés pour les endroits...
680MC

680MC

Spécifications du produit Les détecteurs de chaleur BRKDicon ont été développés pour les endroits...
680MRL

680MRL

Spécifications du produit Les détecteurs de chaleur BRKDicon ont été développés pour les endroits...
680MBX

680MBX

Spécifications du produit Les détecteurs de chaleur BRKDicon ont été développés pour les endroits...